Symptomy wskazujące na to, że dziecko może mieć zaburzenia przetwarzania słuchowego - Braingym.pl
Bez kategorii

Symptomy wskazujące na to, że dziecko może mieć zaburzenia przetwarzania słuchowego

By 12 kwietnia 2019 No Comments

Czy twoje dziecko puszcza mimo uszu większość rzeczy, które słyszy? Niektóre małe dzieci mają problemy z szyfrowaniem dźwięków, które tworzą język. Choć mają doskonały słuch, takie dzieci nie wyłapują wielu szczegółów na temat tego, co zostało powiedziane, szczególnie w hałaśliwym i rozpraszającym otoczeniu. Takie dzieci mogą mieć zaburzenia, które nazywane są zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Rzeczy, na jakie warto zwrócić uwagę

Jakie znaki wskazują na to, że dziecko może mieć zaburzenia przetwarzania słuchowego? Oto kilka przykładów zachowania, które twoje dziecko lub jego nauczyciel mogli zauważyć:

  • nie rozumie wierszyków dziecięcych i tekstów piosenek
  • ma trudności w podążaniu za poleceniami
  • nie pamięta szczegółów z tego, co usłyszało
  • zdaje się słuchać, ale nie słyszeć
  • często miesza dwa podobnie brzmiące słowa
  • z trudem rozumie mowę w głośnym otoczeniu
  • boryka się z trudnościami w trakcie nauki czytania i pisania słowo po słowie
  • dziecku trudno śledzić rozmowy
  • trudno mu się wyrazić
  • często prosi ludzi o to, by powtórzyli to, co powiedzieli

Takie zachowanie wskazuje na zaburzenia przetwarzania słuchowego, natomiast może ono wynikać również z innych powodów. Takie modele zachowania są charakterystyczne dla niektórych dzieci, mających ADHD, dysleksję bądź inne zaburzenia mowy lub uczenia się. Ustalenie przyczyny tego zachowania jest zatem szczególnie ważne, chcąc prawidłowo zdiagnozować trudności, z którymi zmagają się dzieci.

Ponieważ symptomy te po części pokrywają się z innymi zaburzeniami, zaburzenia przetwarzania słuchowego, ich obecność nie od razu oznacza występowanie konkretnego zaburzenia. Choć nauczyciel, pedagog lub logopeda mogą ustalić, na ile prawidłowo dziecko wykonuje zadanie językowe lub słuchowe, medyczny stan zdrowia diagnozują wyłącznie specjaliści, którzy wykorzystują specjalne testy, mierzące specyficzne funkcje przetwarzania słuchowego. Dzieci mogą mieć trudności z przetwarzaniem jednej lub więcej funkcji.

Czym są zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Aby ustalić w jaki sposób dziecko przetwarza dźwięki, specjalista wykona liczne testy w specjalnym pomieszczeniu, w którym dziecko będzie musiało słuchać różnych sygnałów i na nie reagować. Dziecko musi mieć przynajmniej 7 lub 8 lat, żeby było na tyle duże, by mogło wykonać test.

Ponieważ symptomy pokrywają się z zaburzeniami uwagi, mowy lub uczenia się, nie wszyscy eksperci postrzegają problemy przetwarzania słuchowego jako osobne zaburzenie. Natomiast dzieci z trudnościami przetwarzania słuchowego będą czuć się dużo lepiej w przystosowanym do tego otoczeniu. Często takie osoby pracują dodatkowo z profesjonalistami po to, by wzmocnić swoje zdolności słuchowe, które inne dzieci mają automatycznie.

Ten program działa!

Zarezerwuj spotkanie

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę aby oddać głos

Średnia ocena / 5. Ilość głosów