Ostatni miesiąc roku szkolnego to czas podsumowań zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Ten okres pozwala ocenić postępy poczynione przez cały rok i zastanowić się, czy warto wprowadzić zmiany, które ułatwią naukę Twojemu dziecku. Być może w tej akademickiej podróży są obszary wymagające poprawy. W tym artykule zagłębiamy się w znaczenie stopni, ich wpływu na samoocenę oraz przyglądamy się korzyściom płynącym z treningu umiejętności poznawczych.

Podsumowanie roku szkolnego

Zakończenie roku stanowi naturalny punkt kontrolny w edukacji. To doskonała okazja do przyjrzenia się temu, jak Twoja pociecha radzi sobie z wyzwaniami, które stawiano przed nią przez cały ten okres. Uzyskane przez nią oceny to tylko obraz tego, co wydarzyło się podczas lekcji, na testach czy sprawdzianach. Jednak Ty, jako rodzic patrzysz na to zjawisko bardziej wnikliwie. To Ty wiesz, ile wysiłku włożyło Twoje dziecko w to, by te wyniki osiągnąć. Wiesz też, na ile było samodzielne lub potrzebowało Twojej pomocy, jak reagowało na sukcesy i drobne potknięcia i jak wiele czasu musiało poświęcić na naukę. Zatrzymując się chwilę nad tymi aspektami, zyskujesz cenny wgląd w mocne i słabe strony swojego ucznia. Dzięki temu, możecie wspólnie ocenić dotychczasowy sposób działania i zastanowić się nad innymi, lepszymi rozwiązaniami.

Nowa definicja sukcesu

Refleksje na temat dotychczasowych zmagań szkolnych, skłaniają do ponownego zdefiniowania czym jest sukces dla Twojego dziecka. Zachęcamy do odnalezienia alternatywnych, własnych kryteriów określających to słowo, poza granicami tradycyjnych miar, takich jak stopnie czy wyniki testów.  Sukces może obejmować wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność do koncentrowania się w trakcie lekcji, skuteczne nawyki, samodyscyplinę, ale także samodzielne rozwiązywanie problemów, umiejętność zarządzania czasem, współpracę z rówieśnikami czy kreatywne myślenie. Poszerzając tę definicję można skupić się na holistycznym wzroście i bardziej praktycznym podejściu do nauki szkolnej. Oceny mogą, ale wcale nie muszą odzwierciedlać zdolności do radzenia sobie z przeciwnościami w przyszłości.  Dlatego potraktuj stopnie jako informację zwrotną, która może okazać się impulsem do poprawy dotychczasowych schematów postępowania.

Trening umiejętności poznawczych: reorganizacja mózgu

Jeśli czytając ten artykuł, pomyślałaś/łeś, że istnieją obszary nad którymi warto byłoby popracować, tak aby nauka stała się ciekawym doświadczeniem lub wręcz przestała być udręką dla Twojego dziecka, weź pod uwagę możliwości jakie daje trening tak zwanych zdolności poznawczych. Są to wszystkie zasoby mózgu, które odnoszą się do procesów umysłowych angażowanych w zdobywanie wiedzy, rozumienie czy rozwiązywanie problemów. Obejmują takie umiejętności jak: koncentracja, przetwarzanie słuchowe i wizualne, pamięć robocza i długoterminowa, logiczne myślenie oraz szybkość przetwarzania informacji. Wzmocnienie tych zdolności wpływa bezpośrednio na wyniki w nauce, ale także na wszystkie inne obszary funkcjonowania Twojego dziecka.

Korzyści płynące z treningu umiejętności poznawczych

Trening umiejętności poznawczych obejmuje wciągające, interaktywne ćwiczenia i działania, które stanowią wyzwanie dla mózgu. Wykonywanie tych zadań rozwija i stymuluje, co wyzwala pełen potencjał umysłu. Taki trening niesie za sobą szereg pozytywnych zmian, a oto najważniejsze z nich.

Lepsze wyniki w nauce: Rozwijanie umiejętności poznawczych może prowadzić do lepszych wyników w nauce poprzez zwiększenie zdolności ucznia do koncentracji, przetwarzania informacji i zatrzymywania wiedzy. Może to skutkować lepszymi wynikami testów i ocenami ogólnymi.

Umiejętność rozwiązywania problemów: Trening umiejętności poznawczych rozwija umiejętności krytycznego myślenia i logicznego rozumowania. To umożliwia podejście do problemów i wyzwań z bardziej analitycznym nastawieniem. Dzięki temu, uczniowie są w stanie samodzielnie znaleźć kreatywne i skuteczne rozwiązania zagadnień, które mają przed sobą.

Większa pewność siebie i motywacja: Gdy dzieci są świadkami poprawy własnych umiejętności poznawczych i zauważają zmiany, często doświadczają wzrostu pewności siebie. Ta nowo odkryta wiara we własne możliwości zaprocentuje przy stawianiu czoła wyzwaniom i pomoże wytrwać w walce z trudnościami. Pozytywne nastawienie do zdobywania wiedzy jest nieocenioną wartością.

Lepsze funkcjonowanie na co dzień: Trening umiejętności poznawczych przynosi korzyści nie tylko w nauce, ale ma również zastosowanie w życiu codziennym. Poprawiona uwaga, pamięć i zdolności rozwiązywania problemów mogą podnieść wydajność wszystkich czynności, na których codziennie skupia się Twoje dziecko.

Metapoznanie: czyli świadomość i rozumienie własnych procesów myślowych. Uczniowie stając się bardziej świadomymi tego, jak myślą i uczą się, mogą rozwijać skuteczne strategie i nawyki, aby poprawić swoje wyniki w nauce.

Transformacyjna moc zmiany

Zmiany w edukacji wykraczają poza system szkolny. Szybko przeobrażający się świat niejako zmusza nas do postępowego myślenia o nauce. Instytucje edukacyjne i nauczyciele powinni tworzyć środowisko motywujące do wzrostu. Nie zapominajmy jednak, że sami także możemy wpływać na rozwój własnych dzieci, znajdując rozwiązania odpowiadające ich potrzebom i zgodne z najnowszymi trendami w nauce. Dbając o narzędzia, którymi dysponuje mózg Twojego dziecka, nie tylko ułatwisz mu przebrnięcie przez okres edukacji, ale także zapewnisz, bardziej satysfakcjonującą przyszłość pełną sukcesów według jego własnej definicji.

Facebook Comments

Braingym

Zespół Braingym to grupa trenerów i ekspertów rozwoju zdolności poznawczych. Na co dzień zajmujemy się rozwijaniem kluczowych umiejętności, które pomagają dzieciom i dorosłym funkcjonować lepiej - szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę, przetwarzać informacje, zapamiętywać.