Braingym – dla tych, którzy chcą rozwinąć pełnię umysłowego potencjału

Metoda BrainRx powstała z myślą o tych osobach, które pragną pokonywać swoje ograniczenia i osiągnąć pełnię swoich umysłowych możliwości. To droga do większej pewności siebie zbudowanej na skutecznym przyswajaniu i wykorzystywaniu informacji oraz  związanych z tym lepszych wyników w szkole i pracy.

Komu pomaga BrainRx?

Stosowana w Braingym metoda BrainRx jest niezwykle skuteczna zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. I to niezależnie od tego, czy chcą oni polepszyć swoje wyniki, popracować nad słabszymi stronami, czy też zmagają się z naprawdę poważnymi trudnościami w nauce i codziennym życiu. Dzięki wzmocnieniu wszystkich 7 umiejętności poznawczych pomagamy im osiągnąć trwałe rezultaty, umacniając w nich poczucie własnej wartości. 

Jest to możliwe dzięki indywidualnemu podejściu, sesjom 1 na 1 z naszymi certyfikowanymi trenerami metody BrainRx oraz stymulującym mózg ciekawym zadaniom.

Badania na ponad 24,000 dzieci i dorosłych, którzy skorzystali już z treningów BrainRx, potwierdzają, że metoda ta jest szczególnie skuteczna w poniższych przypadkach.

Umów się na indywidualną konsultację i dowiedz się, jak pomóc swojemu dziecku pokonać trudności w szkole.

Jak to działa?

Wypełniasz formularz kontaktowy.
Specjalista z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą telefonicznie.
Otrzymujesz swój indywidualny plan działania.

Problemy w nauce i rozwój intelektualny

Wyniki studentów systematycznie trenujących z programem pokazują wyjątkowo duże wzmocnienie ogólnych zdolności umysłowych – IQ podnosi się o 15 punktów procentowych. Wyraźne zmiany zauważalne są po wykonaniu testu Gibsona przed i po przejściu programu. Student szybciej koncentruje się na wykonaniu zadania, dzięki temu wzrasta pewność siebie. Wyniki testu wskazują, iż ogólna średnia zdolności studentów, którzy uczą się zgodnie z naszym programem ponad rok, wzrasta do 96% maksymalnych umiejętności w grupie rówieśniczej.

Poprawa pamięci

Wykształcona i mocna pamięć to najprostsza droga do dobrych osiągnięć. Dzięki intensywnym treningom stale poszerzane są dziecięce możliwości, wzmacniane są umiejętności zapamiętywania informacji, tworzone są podstawy do nabywania i zapamiętywania coraz to nowych informacji. Po intensywnej „gimnastyce mózgu” z „BrainRx”, zarówno pamięć dzieci, jak i dorosłych, wyraźnie polepsza się.

Dysleksja – problemy z czytaniem

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z czytaniem, trudności z rozumieniem tekstu, nasz program może efektywnie pomóc mu w doskonaleniu zdolności czytania oraz uporaniu się z brakiem wiary w siebie. Program zawiera mnóstwo ćwiczeń, pomagających pokonywać trudności z czytaniem, które często związane są ze słabymi zdolnościami poznawczymi (przeważnie przetwarzaniem informacji wzrokowych i słuchowych).

ADHD i zaburzenia koncentracji

Rodzice często martwią się, dlaczego dzieciom trudno się skupić, utrzymać uwagę i zakończyć rozpoczętą pracę. Dlaczego dziecko jest takie roztargnione, impulsywne, o wszystkim zapomina, nie może się skoncentrować ani skupić na zadaniach? To bardzo utrudnia uczenie się, adaptację w placówce edukacyjnej, a w dorosłym okresie życia powoduje wiele trudności w życiu osobistym i w pracy. Poprawa koncentracji i problemy z nadpobudliwością to dzisiaj problem cywilizacyjny i jeden z podstawowych elementów jakimi zajmujemy się z Braingym.

Spektrum Autyzmu i Zespół Aspergera

Pracujemy również ze studentami, zmagającymi się z autyzmem, spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Kształtowanie zdolności poznawczych i strukturyzowane zajęcia łagodzą symptomy zaburzenia i znacznie polepszają jakość życia.

Dzieci z problemami w codziennym życiu

Zaburzenia w rozwoju umiejętności poznawczych często przekładają się na jakość całego życia. Zwłaszcza w przypadku dzieci. Dlatego w Braingym skupiamy się na źródle ich problemów i pomagamy im osiągać lepsze wyniki w nauce, zyskać większą pewność siebie i lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej.

Umów się na indywidualną konsultację i dowiedz się, jak pomóc swojemu dziecku pokonać trudności w szkole.

Jak to działa?

Wypełniasz formularz kontaktowy.
Specjalista z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą telefonicznie.
Otrzymujesz swój indywidualny plan działania.