Trudności z nauką – staw im czoła w wakacje!

O tym, jak trening zdolności poznawczych przygotuje Twoje dziecko do wyzwań w nowym roku szkolnym.

W miarę zbliżania się wakacji rodzice często szukają sposobów na zaangażowanie dzieci w różnego typu zajęcia. Z jednej strony, to doskonały czas na odpoczynek od szkoły i oddanie się swoim ulubionym aktywnościom, z drugiej – ważne jest odpowiednie pobudzanie mózgu, aby przygotować się do nadchodzącego semestru. Już badania z początku zeszłego wieku wykazały, że mózg potrzebuje ciągłej stymulacji, by funkcjonował jak najlepiej, a aktywne umysłowo wakacje mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Pierwsze czy pogłębiające się trudności w nauce? – nie ignoruj ich!

Czy Twoje dziecko przerastają piętrzące się zaległości, coraz niższe oceny, brak wiary we własne możliwości lub niska motywacja? A może dotychczas radzi sobie z obowiązkami szkolnymi, ale ich ogrom sprawia, że większość wolnego czasu musi przeznaczać na naukę? Czy czujesz, że kolejny semestr może okazać się dla Twojego dziecka zbyt wysoko postawioną poprzeczką? Nie jesteś w tym sama/sam. Często trudności związane z uczeniem się, czytaniem, zapamiętywaniem czy rozumieniem zadań i poleceń spotykają osoby z osłabionymi zdolnościami poznawczymi. Zdolności te możemy porównać do narzędzi, za pomocą których wykonujemy określone zadania (np. uczymy się określonego materiału, rozwiązujemy dany problem). Poziom sprawności tych narzędzi          oraz umiejętność posługiwania się nimi przez Twoje dziecko, wpływa na wiele aspektów jego życia, w tym – na naukę.

Pięcioro naukowców z Uniwersytetu w Missouri, przeprowadziło przegląd 39 badań. Wynik tej metaanalizy wykazał, że brak wzmożonej aktywności umysłowej w okresie wakacji, wpływa negatywnie i powoduje około jednego miesiąca straty w równoważnej skali na poziomie klasy. Efekt letnich wakacji był najbardziej szkodliwy dla obliczeń matematycznych, a w przypadku dzieci z niższych klas – także dla zdolności czytania.

Siłownia dla mózgu i ciała receptą na sukces

Naukowcy z University of Bern w 2019 roku przeprowadzili badanie, które miało na celu ustalenie wpływu aktywności fizycznej oraz poznawczej na rozwój dzieci w wieku szkolnym podczas przerwy  od szkoły. Wykazało ono, że zauważalne efekty przynosił sam trening poznawczy, jednak najlepszy rezultat odnotowano u dzieci oddających się obu aktywnościom. Samo pozostanie w ruchu nie miało wpływu na poprawę funkcji poznawczych i osiągnięć akademickich.

Można więc śmiało stwierdzić, że okres wakacyjny, to idealny czas na poprawę zdolności kognitywnych. Praca nad nimi nie koliduje wtedy ze szkołą i nie stanowi dużego obciążenia. Ponadto piękna, letnia pogoda sprzyja ruchowi! Gra w piłkę, jazda na rowerze, spacery, pływanie, czy inne formy sportu, będą doskonałym dopełnieniem treningu poznawczego i wpłyną pozytywnie na jego efekty.

Odpoczynek kojący dla mózgu

Nie należy zapominać, że bardzo ważnym i wręcz kluczowym elementem w procesie nauki jest odpoczynek. Przerwa w regularnych zajęciach szkolnych może nieść za sobą znaczące korzyści. Jak dowodzi badanie przeprowadzone na University of Queensland, przerwy od nauki zwiększają zdolność skupienia uwagi i poprawiają samopoczucie. Oderwanie się od szkoły, czy pracy jest szczególnie ważne w osiąganiu korzyści regeneracyjnych, zaś krótkie pauzy w aktywności umysłowej mają przewagę nad dłuższymi wakacjami.

Zastępując jedną formę aktywności mózgu (tj. przyswajanie materiału szkolnego) inną (np. trening zdolności poznawczych), sprawisz, że przerwa wakacyjna nie spowoduje regresu. Dostarczysz nowych stymulacji, co pomoże nie tylko w utrzymaniu mózgu na wysokich obrotach, a może wręcz poprawić jego funkcjonowanie i wydajność.

Optymalne rozwiązanie

Podsumowując, utrzymanie aktywności mózgu podczas wakacji jest bardzo dobrym sposobem na przygotowanie się do nadchodzącego semestru. Mózg uwielbia stymulację, pozytywnie reaguje  na nowe doświadczenia, a przerwa od regularnych zajęć szkolnych może być korzystna dla nauki. Odpowiednio stymulując mózg, poddając go intensywnemu treningowi poznawczemu, czytając, ucząc się nowych umiejętności, grając w gry i pozostając aktywnym fizycznie, Twoje dziecko rozwinie swój potencjał intelektualny podczas wakacji, a to z pewnością zapunktuje w kolejnym roku szkolnym.

W artykule przytoczono dane z następujących badań:

  1. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/00346543066003227?journalCode=rera
  2. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212482
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666957920300069
Facebook Comments

Braingym

Zespół Braingym to grupa trenerów i ekspertów rozwoju zdolności poznawczych. Na co dzień zajmujemy się rozwijaniem kluczowych umiejętności, które pomagają dzieciom i dorosłym funkcjonować lepiej - szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę, przetwarzać informacje, zapamiętywać.