Pomóż swojemu dziecku pokonać problemy
z nauką, tak aby uczyło się szybciej i łatwiej oraz by stało się bardziej samodzielne!

Rok szkolny jest pełen wyzwań nie tylko dla uczniów, ale również rodziców. Zwłaszcza tych, których dzieci mają trudności z nauką, a w szczególności z koncentracją, zapamiętywaniem, czytaniem i pisaniem. Takim dzieciom przyswajanie wiedzy zajmuje więcej czasu niż innym i często wymagają dodatkowego wsparcia. Dla niektórych rodziców oznacza to nawet kilka godzin wspólnego odrabiania lekcji lub jeżdżenie od korepetytora do korepetytora.
Jeśli zauważyliśmy, że nasze dziecko ma problemy z uczeniem się, nie powinniśmy tego lekceważyć.

Jak pomóc dziecku pokonać trudności
w szkole?

Przyczyną problemów z opanowaniem materiału szkolnego są przede wszystkim umiejętności poznawcze. To one odpowiadają za to, czy nasze dziecko potrafi się skoncentrować, jak szybko przyswaja wiedzę, na jak długo zapamięta, to co właśnie czyta, zrozumie o czym mówi do niego nauczyciel lub co zawiera polecenie w teście. Wpływają także na to, jak długo zajmie mu wykonanie danego zadania.
Kiedy jedna lub kilka umiejętności poznawczych nie są w pełni rozwinięte, widzimy, że dziecko gorzej radzi sobie w szkole, niż rówieśnicy, ma słabsze oceny i nie chce się uczyć. Czasem towarzyszy temu buntownicze zachowanie na lekcjach.

 

Aby pomóc dziecku pokonać trudności w szkole, należy wzmocnić jego umiejętności poznawcze. W tym celu wystarczy wykorzystać odpowiednio dobrane ćwiczenia, które będą wykonywane regularnie pod okiem wykwalifikowanego trenera. W Braingym za pomocą odpowiednio dobranych programów i indywidualnych treningów wzmacniamy efektywną pracę mózgu. Dzięki temu dzieci, które do tej pory miały trudności z nauką mają szanse na dogonienie rówieśników. A tym, które radziły sobie całkiem dobrze w szkole trening daje większe możliwości.

DLACZEGO WARTO?

Rozwiązanie oparte
na nauce

Badania przeprowadzone wśród uczestników programu wskazują na to, że trening pozwala poprawić wszystkie zdolności poznawcze, w tym szczególnie pamięć krótko i długoterminową, koncentrację uwagi, myślenie logiczne oraz przetwarzanie wzrokowe i słuchowe.

Lepsze
niż korepetytor

Korepetycje mogą pomóc, jeśli dziecko ma zaległości w materiale szkolnym. To rozwiązanie doraźne i krótkoterminowe. Intensywny trening
w BrainGym rozwija podstawowe umiejętności myślenia i przetwarzania  informacji, a więc przygotowuje mózg dziecka do samodzielnego zdobywania wiedzy..

Indywidualny
trening

Każdy uczestnik naszego programu ma swoje potrzeby i cele. Dlatego podczas indywidualnych treningów otrzymuje od swojego trenera pełną uwagę i zaangażowanie. Dzięki temu osiąga trwałe efekty i może sprostać stojącym przed nim wyzwaniom.

Korzyści
długoterminowe

Jak wynika z naszych badań, po roku od zakończeniu programu, aż u 98% badanych wypracowane efekty utrzymują się bez zmian. To dowodzi, że korzyści płynące z treningów w BrainGym są długoterminowe.

Zobacz, co o programie mówią rodzice naszych uczestników

Pamiętaj! Braingym to nie szkoła! Nasze treningi nie przypominają lekcji czy korepetycji. Nie pomagamy opanować konkretnego materiału, ale rozwijamy umiejętności, takie jak koncentracja, pamięć, analizowanie informacji. Dzięki lepszemu ich opanowaniu dziecko lepiej sobie radzi z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem. Łatwiej też mu skupić się na zadaniach i szybciej podejmować decyzje, dzięki czemu staje się bardziej samodzielne zarówno w szkole jak i w życiu codziennym.

NIE CZEKAJ DO OSTATNIEJ CHWILI!

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać podczas wstępnej – indywidualnej konsultacji.
Aby się na nią zapisać, wypełnij formularz kontaktowy. Pamiętaj, że liczba miejsc w programie jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Pomóż swojemu dziecku wykorzystać jego potencjał intelektualny!