Jak rozpoznać dysleksję? - Braingym.pl

W poprzednim tygodniu rozmawialiśmy o tym, czym jest dysleksja, natomiast w tym tygodniu omówimy, jak ją rozpoznać. Objawy dysleksji u dzieci w różnym wieku mogą wyglądać inaczej.

Choć stosunkowo trudno dostrzec objawy dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym, nie jest to niemożliwe. Dzieci w wieku przedszkolnym, które mają zaburzenie czytania:

 • Z trudem rozumieją, czy dwa słowa rymują się ze sobą;
 • Z trudem zapamiętują i uczą się liter alfabetu;
 • Z trudem uczą się nowych słów;
 • Często mylą się wymawiając proste słowa;

Zazwyczaj symptomy dysleksji stają się jeszcze bardziej zauważalne, gdy dziecko zaczyna chodzić do szkoły. Pierwszoklasiści, którzy zmagają się z dysleksją:

 • Czytają wolniej niż ich rówieśnicy;
 • Nie rozróżniają niektórych liter, dźwięków lub słów;
 • Piszą powoli;
 • Mówią, że widzą jak tekst na następnej stronie zlewa się lub porusza;
 • Popełniają błędy pisząc nawet najprostsze słowa, takie jak „i” lub „kot”;
 • Z trudem potrafią postępować wedle pisemnych instrukcji;
 • Często nie rozumieją tego, co dopiero przeczytali;
 • Piszą chaotycznie;

Czasami dzieciom udaje się dość długo ukrywać symptomy dysleksji – stają się one wyraźniejsze dopiero, gdy zadania w szkole stają się coraz trudniejsze. Starsze dzieci, które mają dysleksję:

 • Zmagają się z problemami podczas pisania zdań lub tekstów (robią dużo błędów gramatycznych i interpunkcyjnych);
 • Długo zajmuje im odrabianie prac domowych lub pisanie sprawdzianów;
 • Wypowiadają się wolniej niż to normalne;
 • Unikają czytania na głos;
 • Czytając na głos często opuszczają krótsze słowa;
 • Nie pamiętają słów, dlatego ich wypowiedź jest przerywana i nieścisła;

W przyszłym tygodniu omówimy, w jaki sposób rodzice mogą pomóc dzieciom z uporaniem się z trudnościami spowodowanymi przez dysleksję. Nie przegap!

Ten program działa!

Zarezerwuj spotkanie