Zauważyłeś, że Twoje dziecko ma problemy z nauką, koncentracją uwagi lub zapamiętywaniem? Szukasz pomocy dla niego, ale nie wiesz, co da najlepsze efekty i czego przede wszystkim potrzebuje? Czy zdecydować się na warsztaty dla dzieci, posłać je na korepetycje, a może znaleźć ćwiczenia na koncentrację i pamięć i samemu pracować z nim w domu?

Jakie warunki powinny spełniać zajęcia dla dziecka, które pomogą mu pokonać problemy z pamięcią, koncentracją i zapewnią prawidłowy rozwój?
Przedstawiamy listę 7-miu czynników, które warto wziąć pod uwagę.

 

1. Ćwiczenia dla mózgu: Jakie efekty można uzyskać?

Zanim zdecydujemy się na konkretne zajęcia dla dziecka, warto starannie przeanalizować oferowany przez nie program. Które umiejętności będą ćwiczone i w jakim zakresie? Czy zajęcia pozwolą dziecku uporać się z problemami z nauką?

Tym, co najczęściej niepokoi rodziców w odniesieniu do szkolnych problemów dziecka, są kłopoty z koncentracją uwagi, brak umiejętności zapamiętywania informacji, a także trudności w czytaniu lub pisaniu. Warto wiedzieć, że za zdolność prawidłowego przyswajania i przetwarzania nowych informacji odpowiada aż 7 różnych umiejętności poznawczych, które pozostają ze sobą w ścisłym związku. Są to: pamięć robocza, pamięć długotrwała, uwaga, szybkość przetwarzania, logiczne rozumowanie, przetwarzanie słuchowe oraz przetwarzanie wzrokowe. Wszystkie te umiejętności wzajemnie na siebie wpływają i dlatego czasem dochodzi do sytuacji, w której osłabienie w jednym obszarze – osłabia również pozostałe. Zdarza się na przykład, że to, co objawia się jako problemy z pamięcią lub koncentracją, w rzeczywistości ma swoje źródło przede wszystkim w nieprawidłowym przetwarzaniu wzrokowym albo słuchowym. Zaburzenia przetwarzania słuchowego lub wzrokowego powodują bowiem między innymi trudności we właściwym filtrowaniu i selekcjonowaniu docierających do dziecka informacji. Z zewnątrz wyglądać to może jednak przede wszystkim jak roztargnienie i nieumiejętność skupienia uwagi.

Przed rozpoczęciem treningu kluczowe jest zatem prawidłowe zidentyfikowanie, które z wymienionych wyżej umiejętności stanowią najsłabsze punkty dziecka i nad którymi należy w największym stopniu pracować. Źle postawiona diagnoza może doprowadzić do tego, że ćwiczone będzie nie to, co powinno, a cały trening okaże się w dużej mierze stratą czasu. W BrainGym kontakt z każdym małym Klientem zaczynamy od starannego zbadania, które z 7 kluczowych umiejętności poznawczych są przyczyną jego trudności i niepowodzeń zarówno w nauce szkolnej, jak i codziennym funkcjonowaniu. Dopiero po tak przeprowadzonej diagnozie – dobieramy dziecku osobistego trenera mózgu, który w pełni koncentruje się na trenowaniu i rozwijaniu słabych stron swojego podopiecznego. W ten sposób powstaje trening „szyty na miarę” – idealnie dopasowany do specyficznych, wnikliwie określonych potrzeb danego dziecka.

2. Czy efekty treningu da się zmierzyć?

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze treningu mózgu dla dziecka, jest mierzalność jego efektów. W jaki sposób zweryfikowane zostanie, czy dziecko poczyniło postępy w rozwoju konkretnych umiejętności poznawczych? I czy można być pewnym, że trening przyniesie długotrwałe rezultaty?

Skuteczność zrealizowanych zajęć z pewnością widoczna będzie w poprawie wyników dziecka w nauce. Jeśli zacznie ono swobodniej przyswajać nowe informacje, więcej zapamiętywać, lepiej się koncentrować – będzie to widoczny „gołym okiem” znak, że trening miał sens i przyniósł realną zmianę. W BrainGym lubimy jednak stawiać na twarde dowody. Dlatego zawsze przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu wykonujemy szereg testów, które dokładnie mierzą poziom wszystkich 7 umiejętności poznawczych. Pozwala nam to bardzo precyzyjnie określić w których aspektach funkcjonowania dziecka nastąpił rzeczywisty postęp i jak jest on duży.
Autorzy metody BrainRx, w oparciu o którą realizujemy warsztaty dla dzieci w BrainGym od lat prowadzą również systematyczne badania i skrupulatnie gromadzą statystyki obejmujące stale rosnącą grupę uczestników treningów mózgu na świecie (obecnie jest ich już ponad 100 tysięcy). Dobitnie udowadniają one skuteczność stosowanych przez nas metod. Uśrednione wyniki Klientów pochodzących z całej kuli ziemskiej wskazują na istotną poprawę we wszystkich obszarach obejmujących funkcje poznawcze. Dla przykładu – pamięć długotrwała polepsza się średnio aż o 45%, logiczne myślenie – o 38%, przetwarzanie wzrokowe – o 22%, a koncentracja rośnie o 15,5%. Badania obejmujące grupę dzieci oraz nastolatków, które przeszły trening BrainRx pokazują ponadto, że w grupie tej IQ wzrosło aż o 21 punktów. Co istotne, wypracowane rezultaty okazują się być bardzo trwałe – aż u 98% uczestników po roku od realizacji treningu utrzymują się one na tym samym poziomie.

 

 

3. Czy metoda ma podstawy naukowe?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastała prawdziwa moda na treningi mózgu. Oferta różnego rodzaju szkoleń rozwijających zdolności poznawcze albo kursów poprawiających pamięć oraz koncentrację jest obecnie bardzo szeroka. Przed dokonaniem wyboru i zainwestowaniem pieniędzy w tego typu warsztaty warto jednak sprawdzić, czy ich autorzy opierają się na sprawdzonej wiedzy i czy metodologia danego kursu/szkolenia ma podstawy naukowe.

W BrainGym pracujemy w oparciu o starannie opracowaną metodę BrainRx, która bazuje na teorii inteligencji Cattella-Horna-Carrolla – uznawanej za jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych teorii psychologicznych dotyczących struktury zdolności poznawczych. Prace nad metodą rozpoczęły się już w 1985 roku, a jej autorem jest dr Ken Gibson – wybitny specjalista w dziedzinie rozwijania zdolności poznawczych i metodologii treningu kognitywnego. Program BrainRx na przestrzeni wielu lat współtworzyło grono bliskich współpracowników dr Gibsona – wybitnych specjalistów w dziedzinie neurodydaktyki. Dzięki temu jest on bardzo kompleksową, starannie przemyślaną i dopracowaną w najmniejszym szczególe metodą ćwiczenia mózgu.

4. Warsztaty dla dzieci: indywidualne czy grupowe?

Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Dokonując wyboru, warto zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy i jaki efekt chcemy osiągnąć. Warsztaty grupowe świetnie sprawdzają się przede wszystkim w tych obszarach, w których istotna jest praca zespołowa, twórcza wymiana pomysłów i satysfakcja ze wspólnie wykonywanych zadań. Zajęcia grupowe umożliwiają dziecku rozwój umiejętności społecznych, a rodziców kuszą zazwyczaj niższą ceną.
Treningi dla dzieci prowadzone indywidualnie pozwalają natomiast na znacznie bardziej precyzyjne ćwiczenie umiejętności, które w największym stopniu wymagają poprawy. Trener może w pełni skupić się na potrzebach danego dziecka i skutecznie pracować nad niwelowaniem słabych stron i kształtowaniem nowych nawyków i zdolności.
W przypadku treningu mózgu, który opiera się w głównej mierze na ćwiczeniu pamięci i koncentracji, zajęcia 1 na 1 przynoszą znacznie więcej korzyści. Dotyczy to szczególnie dzieci, które mają problem ze skupieniem uwagi. Grupa uniemożliwia nauczycielowi lub trenerowi poświęcenie każdemu z dzieci takiej ilości czasu i zaangażowania, jakie byłyby potrzebne, aby trening miał szansę być naprawdę efektywny.

5. Forma pracy – jaka będzie najskuteczniejsza?

Poszukując najlepszego treningu mózgu dla dziecka, spotkamy się z wieloma propozycjami, które oferują bardzo różne formy i metody pracy. Kursy nagrane w formie płyt/plików dźwiękowych do odsłuchiwania i samodzielnego wykonywania ćwiczeń, aplikacje na telefon komórkowy z grami i zabawami stymulującymi zdolności poznawcze, strony www z ćwiczeniami na pamięć i koncentrację, poradniki książkowe z zestawami zadań, weekendowe warsztaty w grupach albo treningi indywidualne – możliwości jest bardzo wiele. Powstaje jednak pytanie: które z tych metod uznać można za naprawdę skuteczne? Czy samodzielna praca z książką, nagraniami albo aplikacją telefoniczną ma szansę realnie podnieść poziom umiejętności poznawczych dziecka?
W BrainGym wiemy, że ciekawe i wciągające ćwiczenia umysłowe przynoszą najlepszy efekt tylko wtedy, kiedy prowadzone są pod okiem doświadczonego i w pełni zaangażowanego trenera. Mamy zresztą na to wiele dowodów. Ogromne znaczenie w procesie skutecznego stymulowania pracy dziecięcego mózgu mają natychmiastowe informacje zwrotne, których nie można uzyskać w trakcie słuchania nagrań, czy samodzielnego wykonywania ćwiczeń na stronie internetowej. Trener uważnie obserwujący postępy uczestnika treningu, może na bieżąco weryfikować skuteczność prowadzonych ćwiczeń i w razie potrzeby – modyfikować ich przebieg, dostosowując je do indywidualnych potrzeb dziecka. Może również odpowiednio zarządzać aktywnością uczestnika w trakcie warsztatów, a także budować z nim relację, która ma niebagatelny wpływ na tempo i jakość osiąganych rezultatów.

6. Jak intensywny powinien być trening mózgu, aby przyniósł zamierzony efekt?

Tak jak w każdej innej dziedzinie życia, tak i w przypadku treningów mózgu – do osiągnięcia długotrwałych efektów potrzebne są przede wszystkim dwie rzeczy: solidna praca i systematyczność. Ćwiczenie mózgu porównać można do ćwiczeń fizycznych – tak, jak niemożliwe jest wzmocnienie siły mięśni, czy osiągnięcie zgrabnej sylwetki po 3 wizytach na siłowni, tak samo – nie da się skutecznie, ani tym bardziej trwale podnieść sprawności umysłowej podczas zaledwie kilku sesji treningowych.
Dopiero regularność połączona z odpowiednią intensywnością ćwiczeń mają szansę przynieść pożądane rezultaty. Najlepszy będzie więc starannie zaprojektowany, kompleksowy i trwający co najmniej kilka lub kilkanaście tygodni program. W BrainGym oferujemy wszechstronne, wielomodalne programy treningowe, które trwają przeważnie od 4 do 7 miesięcy. Prowadzone przez nas od lat badania pokazują, że jedynie takie – odpowiednio rozłożone w czasie – warsztaty pozwalają na zbudowanie pełnego zaangażowania uczestniczącego w nich dziecka i przynoszą realną oraz trwałą zmianę w obszarze uczenia się, koncentracji, zapamiętywania i ogólnej sprawności intelektualnej.

7. Zwrot z inwestycji, czyli kilka słów o kosztach warsztatów dla dzieci.

Aspektem, który niewątpliwie jest również istotny w wyborze najlepszego treningu mózgu dla dziecka, jest jego cena. W tym wypadku warto przede wszystkim rozważyć, czy opłaca się ryzykować i wybierać kursy w niskiej cenie, prezentujące zarazem wątpliwą wartość merytoryczną, czy nie lepiej jednorazowo wydać więcej, a zagwarantować sobie tym samym wysoką jakość treningu oraz pewność osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.
Na warsztaty dla dzieci warto spojrzeć jak na inwestycję. Nawet jeśli w danym momencie koszt wydaje nam się wysoki, dobrze pamiętać o tym, że solidne i naprawdę wartościowe zajęcia, które zaoferujemy dzieciom w czasie ich najintensywniejszego rozwoju, zwrócą się z nawiązką nie tylko w kolejnych latach szkolnej edukacji, ale również – w całym ich dorosłym życiu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak pomóc swojemu dziecku pokonać problemy z nauką, czytaniem, koncentracją i zapamiętywaniem>>

Facebook Comments

Braingym

Zespół Braingym to grupa trenerów i ekspertów rozwoju zdolności poznawczych. Na co dzień zajmujemy się rozwijaniem kluczowych umiejętności, które pomagają dzieciom i dorosłym funkcjonować lepiej - szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę, przetwarzać informacje, zapamiętywać.