Dziękujemy za udział w naszej ankiecie.

Twoje obserwacje wskazują, że masz umiejętności poznawcze na poziomie podobnym do Twojej grupy rówieśniczej, czyli część z nich może być na poniżej a cześć na powyżej średniej.

W związku z tym, pomimo dobrego wyniku, może zdarzyć się tak, że niektóre umiejętności wymagają poprawy lub potwierdzenia w dokładniejszym badaniu, dlatego zachęcamy bo bardziej szczegółowo dowiedzieć jakie są mocne i słabe strony procesu poznawczego.

To właśnie dzięki zdolnościom poznawczym potrafimy zdobywać wiedzę i umiejętności oraz wykorzystywać je w codziennym życiu. 

Umiejętności poznawcze są ważne, ponieważ określają, jak sprawnie zdobywamy, przetwarzamy, przechowujemy i przywołujemy informacje. Gdy umiejętności poznawcze są silne, nauka jest łatwiejsza. Niestety, gdy nawet jedna z tych umiejętności jest słaba, uczenie się, czytanie, zapamiętywanie – w rzeczywistości ogólne funkcjonowanie – może być trudniejsze. Dzieje się tak dlatego, że w wielu sytuacjach do sprawnego przetwarzania informacji potrzebnych jest kilka zdolności, a czasem nawet wszystkie jednocześnie.

Dobra informacja jest jednak taka, że mózg jest bardzo plastyczny i łatwo można go rozwijać a jego potencjał jest nieograniczony. 

Dlatego serdecznie zapraszamy na darmową konsultację i rozmowę o tym jak my jako BrainGYM możemy w tej kwestii pomóc.

Jeżeli jesteś zainteresowany dokładnym badaniem tego obszaru zapraszamy do kontaktu z nami i umówieniem się na Test Gibsona. To przekrojowe badanie, które za pomocą zróżnicowanych zadań sprawdza poziom najważniejszych umiejętności poznawczych takich jak: koncentracja, pamięć, logiczne myślenie, przetwarzanie wzrokowe, itp. Badaniem objęto już ponad 100 000 osób na całym świecie, dlatego wyniki dziecka dość obiektywnie i precyzyjnie  można porównać do średnich wyników podobnej grupy rówieśniczej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kompleksowej oceny poznawczej lub umówić się na spotkanie, zadzwoń do nas już dziś