Brain learning – Nasza metodyka

Przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń z uczniem najpierw oceniamy jego poziom umiejętności za pomocą tzw. testu Gibsona, który ukazuje nam słabe umiejętności poznawcze dziecka. Po zebraniu wyników przygotowujemy indywidualny i intensywny program pomagający szybko rozwiązać problemy oraz osiągnąć założone cele.

 

Metodyka naszego nauczania (brain learning) opiera się na ćwiczeniach wzmacniających podstawowe funkcje poznawcze: uwagę, pamięć, szybkość przetwarzania informacji itd. Mają one wpływ tak na sam proces uczenia się, jak i wyniki w nauce. Podczas tego typu sesji treningowych dziecko poznaje różne techniki wspomagające zapamiętywanie oraz szybszą eliminację błędów. Bez wątpienia uczniowie mogą wykorzystać te sposoby w szkle bądź przy okazji innych codziennych czynności.

W miarę stopniowej poprawy wyników uczeń otrzymuje coraz bardziej złożone oraz intensywniejsze ćwiczenia. Program brain learningu jest stale dopasowywany do potrzeb wszystkich osób zainteresowanych, zapewniając im nieprzerwaną motywację.


01.
Program nauczania nastawiony na rozwój umiejętności umysłowych

Musimy znać poziom Twoich umiejętności lub umiejętności członków Twojej rodziny, by przygotować program dopasowany do rozwoju tych umiejętności. W tym dokonujemy oceny tych umiejętności, czasem wspierając się tzw. testem Gibsona. Indywidualny program opiera się wynikach tego testu. Ponadto test ten pomaga w wyborze opcjonalnych przedmiotów nauczania lub nawet przedmiotów zawodowych w wyższych klasach.


02.
Testy umiejętności szkolnych

Nasz ośrodek daje możliwość określenia słabych stron w zakresie różnych umiejętności uczniów bądź studentów już na wczesnym etapie nauki szkolnej. Test Gibsona wydaje się być wyjątkowo użyteczny, gdyż w toku dalszych czynności budujemy program pomagający rozwiązywać problemy w nauce, u których podstaw leżą słabe umiejętności dzieci.


03.
Nasze ćwiczenia

Ludzie korzystają z usług ośrodka „Brain Gym” z nadzieją, iż pomogą sobie oraz swoim dzieciom. Intensywne ćwiczenia są odpowiednie dla uczniów lub studentów wykazujących trudności w nauce, którzy jednak chcę osiągać sukcesy. Ambitni studenci w ten sposób zyskują przewagę nad potencjalnymi konkurentami oraz istotny wzrost jakości zatrudnienia na rynku pracy.


04.
Podstawy ideowe naszych szkoleń

Po kilku tygodniach indywidualnych sesji treningowych „Brain Gym” z wykwalifikowanym szkoleniowcem stają się widoczne zmiany w zachowaniu się dziecka. Poza tym indywidualne nauczanie otwiera nieograniczone możliwości swobodnej komunikacji na linii uczeń-nauczyciel, co jest bardzo istotne w życiu każdego człowieka. Ćwiczenia dobierane są do wieku oraz poziomu wykształcenia słuchacza.

Wyniki programu nauczania „Brain Rx” („Recepta na rozum”)

Wyniki raczej dowodzą poprawy umiejętności u wszystkich osób, które systematycznie uczęszczają na sesje treningowe programu. Ponadto część uczniów wykazuje wzrost IQ o minimum 15 punktów.

Wyniki testu Gibsona pokazują, iż klienci, którzy zostali objęci programem „BrainRx” przez ponad rok, rozwinęli swoje umiejętności do 96 procent maksymalnych możliwości ludzkich w danym wieku. Wyniki szacowane są w centylach – reprezentują hipotetyczny wynik jednostki na tle grupy złożonej ze 100 osób zaszeregowanych do grupy wg jednolitych kryteriów, tzn. jeśli ktoś osiągnął wynik testu na poziomie 25 centyli, oznacza to, iż jego wynik jest równy lub lepszy od 25 procent innych studentów z jego grupy wiekowej, którzy wykonali ten test.

Historie i komentarze naszych klientów amerykańskich
dowodzą skuteczności programu „BrainRx”

““Największe zmiany nastąpiły w czytaniu Spencera. Zaczął dużo lepiej pisać i czytać.
Czyta płynniej, z lepszą intonacją, szybciej. Teraz czyta dla całej rodziny!
Wygląda na to, że jest bardziej pewny siebie i mniej nerwowy.
W tej chwili i jest w stanie czytać, co chce. "”

Lilymatka klienta

“"Kiedy nasz syn rozpoczął uczestnictwo w programie, zauważyliśmy poprawę już po tygodniu. Lubił swoją instruktorkę Ginę i nie mógł się doczekać pracy z nią, chłopak miał pozytywny nastrój i nie chciał jej zawieść. Nie możemy się doczekać jego wyników z pierwszego kwartału. Jesteśmy pewni, że jego wyniki znacznie się poprawią. W końcu dziecko jest tak bardzo pewne siebie! " ”

Dave i Sharon rodzice ich 17-letniego syna

“"Chodziłem na wiele zajęć z korepetycjami, ale dla mnie było to stratą czasu, ponieważ nie odczuwałem wymiernych korzyści. Następnie mój przyjaciel polecił mi BrainRx. Ten trening bardzo mi pomógł, nie tylko w szkole, ale także w moim codziennym życiu. Teraz studiowanie przedmiotów takich jak chińska historia nie jest już dla mnie wyzwaniem, ponieważ mogę zapamiętywać więcej i szybciej. Również zapamiętuję numery telefonów i hasła szybciej i nie muszę często robić notatek w telefonie. Ten trening mózgu nie jest nudny ... jest naprawdę dobry i zabawny! "”

14-letni student BrainRx

“"Nasz kilkunastoletni syn na początku tego roku i wykazywał oznaki niecierpliwości, gniewu, niepokoju, problemy z koncentracją skupieniem uwagi powodowały kłopoty w codziennym życiu. Nie mogliśmy zmusić go, by siedział przed książkami przez ponad 15 minut. Ale od kiedy dołączył do BrainRx, zauważyliśmy niezwykłą zmianę, nie tylko w jego umiejętności koncentracji, ale także w jego postawie. Stał się bardziej niezależny i wierzy we własną zdolność uczenia się i rozumienia nowych rzeczy. "”

Matka studenta BrainRx

“"Nasz syn ukończył miesiąc szkolenia i sami jesteśmy zdumieni poprawą jego umiejętności. Jego szybkość obliczeń matematycznych znaczaco się poprawiła. Teraz ogląda mniej TV i prosi mnie o więcej książek do przeczytania. "”

Rodzice studenta BrainRx

Model uczenia się

Przedstawiony tutaj Model Uczenia Się pomaga wskazać różnice pomiędzy funkcjami przetwarzania w ramach Systemów Aktywnego Przetwarzania i Wyższego Rozumowania (po lewej) oraz funkcją przechowywania i dystrybucji danych Banku Wiedzy (po prawej). Wszystkie nowe informacje bądź nieznane dotąd fakty muszą zostać przetworzone, zanim będą mogły być wykorzystane w życiu, w pracy lub w celach edukacyjnych i naukowych. Silne, wydajne zdolności kognitywne są niezbędne do skutecznego uczenia się.

Aktywne Przetwarzanie:

 • jest zawsze czynne i odbywa się na bieżąco,
 • automatycznie rozporządza większością przyswajanych informacji,
 • musi być szybkie i wydajne,
 • niektóre informacje nie mogą być przetwarzane automatycznie.

Wyższe Rozumowanie:

 • zdolności intelektualne angażowane są w przetwarzanie nowych informacji,
 • prowadzi do znalezienia rozwiązania problemu, który nie podlega automatycznemu przetwarzaniu,
 • jest to ogólna zdolność do myślenia,
 • określa, jak sprawnie informacje są zatrzymywane i przechowywane.

Bank wiedzy:

 • są to zdobyte informacje i odebrane dane,
 • są to informacje i dane różne od umiejętności intelektualnego przetwarzania,
 • zasób wiedzy i informacji musi rosnąć w czasie, wraz z dojrzewaniem osoby,
 • wielkość i stopień wykorzystania zależą od zdolności przetwarzania.

Problemy z czytaniem i dysleksja

Według statystyk 88% ludzi bądź 9 na 10 dzieci oraz dorosłych ma problem w zakresie umiejętności czytania.

Jedna z 7 podstawowych umiejętności – przetwarzanie informacji wzrokowych  – odpowiada za nasze umiejętności czytania. Pokazuje, jak szybko mózg odbiera i przetwarza nie tylko znaczenie słowa pisanego, lecz również sposób, w jaki przyswajamy informacje w codziennych sytuacjach życiowych.

Nie pozwól swojemu dziecku powoli przetwarzającemu informacje na problemy w nauce. Już dziś umów spotkanie!

Umiejętność wykonania łatwych lub skomplikowanych ćwiczeń doskonalących zdolności poznawcze

Ta umiejętność pokazuje, jak szybko i precyzyjnie mózg może pracować, bez względu na zewnętrzne czynniki rozpraszające uwagę lub drażniące. Wolne przetwarzanie informacji powoduje, że każde ćwiczenie staje się trudniejsze. Powolne procesowanie danych często bywa jednym

Rozwiązywanie problemów logicznych i rozumowanie. Zdolność do myślenia i rozwiązywania problemów z udziałem nieznanych faktów lub nowych procedur

Uczymy, jak wzmocnić zdolności logicznego myślenia, gdy nie rozwinęły się one dostatecznie dobrze, tzn. gdy występują trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych lub w innych naukach ścisłych. Uczniowie tego pokroju często mawiają: „Potrzebuję pomocy. To jest takie trudne!” lub „Co powinienem zrobić najpierw?”.

Zdolność do przetwarzania i analizowania bodźców słuchowych oraz do segmentacji dźwięków

Przetwarzanie informacji dźwiękowych stanowi główną umiejętność będącą wyznacznikiem sukcesu w czytaniu i pisaniu. Jest to jednocześnie najważniejsza umiejętność w nauce czytania. Słabe umiejętności przetwarzania informacji dźwiękowych zaburzają proces nauki czytania, proces czytania płynnego i swobodnego rozumienia tekstu. Uczniom nie posiadającym rozwiniętych tych umiejętności często brakuje motywacji do czytania.

Wtórne przetwarzanie bodźców wzrokowych, umiejętność rozumienia, analizowania i myślenia wzrokowego

Uczymy studentów mających problemy z przetwarzaniem informacji wzrokowych, jak wzmocnić te umiejętności. Osobom z niewystarczająco szybkim przetwarzaniem informacji trudności mogą sprawiać: analiza instrukcji, czytanie map, wykonywanie dowolnych zadań obliczeniowych lub rozwiązywanie problemów. Uwaga wybiórcza – kiedy osoba skupia się tylko na jednym typie aktywności lub wyłącznie na danym rodzaju informacji.

Ten program naprawdę działa.