Metodologia treningu - Braingym.pl

Brain Gym to pierwsze centrum rozwoju umiejętności w Polsce, które pracuje z jednym z najbardziej skutecznych programów na świecie BrainRx, opartym na indywidualnej pracy z klientem. Od 36 lat nasz program pomaga i dzieciom i dorosłym w problemach w nauce i rozwoju na całym świecie. O skuteczności tego programu najlepiej świadczą badania przeprowadzone na grupie ponad 20 000 studentów Brain Gym. Przykładowe dane:

Wyniki randomizowanych badań z grupą kontrolną:

 • Nasz trening spowodował średni wzrost IQ o 21 punktów u dzieci i nastolatków.
 • Logiczne myślenie i rozumowanie. Nasz trening spowodował średnią poprawę logicznego myślenia i rozumowania o 38 centyli i 5,3 roku u dzieci i nastolatków.
 • Pamięć robocza. Nasz trening spowodował średnią poprawę pamięci roboczej o 25 centyli i 4,8 roku u dzieci i nastolatków.
 • Nasz trening spowodował średnią poprawę uwagi o 18 centyli u dzieci i nastolatków.
 • Połączenia neuronowe. Nasz trening spowodował znaczące zmiany w połączeniach neuronowych i ogólnej wydajności sieci zmierzonej za pomocą fMRI (funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego).

 

Nasz model uczenia się jest oparty na teorii inteligencji Cattella-Horna-Carrolla (CHC), która opisuje myślenie, jako zestaw siedmiu szerokich umiejętności: zrozumienia, długotrwałego zapamiętywania, myślenia wizualno-przestrzennego, przetwarzania słuchowego, ciągłego rozumowania, szybkości przetwarzania i pamięci krótkotrwałej.

Jeżeli wszystkie z tych umiejętności działają dobrze, to nasz mózg i my sami funkcjonujemy świetnie. Wystarczy jednak, że jedna z tych umiejętności niedomaga, wpływa ona na cały proces myślenia i znacząco zaburza funkcjonowanie w świecie.

W naszej metodyce wyróżniamy siedem kluczowych umiejętności poznawczych:

 • Skupienie przez cały czas, pomimo zakłóceń lub podczas wykonywania wielu zadań.
 • Szybkość przetwarzania. Myślenie i wykonywanie zadań szybko i dokładnie.
 • Pamięć robocza. Zbieranie i wykorzystywanie informacji podczas procesu uczenia się.
 • Przetwarzanie słuchowe. Dokładne rozróżnianie,mieszanie i dzielenie dźwięków.
 • Przetwarzanie wzrokowe. Tworzenie i wyobrażanie sobie obrazów myślowych podczas myślenia lub czytania.
 • Logiczne myślenie i rozumowanie. Rozumowanie, tworzenie pomysłów i rozwiązywanie problemów.
 • Pamięć długotrwała. Sprawne przypominanie faktów i przechowywanych informacji.

Programy treningu kognitywnego Brain Gym skupiają się i ulepszają wszystkie siedem podstawowych umiejętności poznawczych i wiele podrzędnych umiejętności poprzez wielokrotne zaangażowanie w zadania umysłowe. Zadania kładą nacisk na procesy wzrokowe lub słuchowe, wymagające uwagi i rozumowania podczas całego okresu treningu trwającego od 60 do 90 minut. Sesje treningowe są skoncentrowane, intensywne i ściśle kontrolowane przez lekarza praktyka lub trenera w celu doprowadzenia uczniów do poziomu wyższego niż ich obecny poziom umiejętności poznawczych. W sesję włączane są celowe zakłócenia w celu polepszenia zdolności mózgu do sortowania i oceny ważności przychodzących informacji. Ta umiejętność właściwego radzenia sobie z rozpraszającymi informacjami i zakłóceniami jest podstawą umiejętności skupienia się i uwagi.

Kluczowe elementy skutecznego treningu mózgu:

 

 • Trening mózgu wymaga praktyki. Ponieważ trening mózgu to konkretne umiejętności, nie można nauczyć się ich dobrze w szkole. Należy je ćwiczyć tak, jak grę w tenisa lub na fortepianie.
 • Trening mózgu, pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników kiedy wykonuje się go indywidualnie z osobistym trenerem. Praca zespołowa z doświadczonym trenerem zapewnia odpowiedzialność, motywację i w ostatecznym rozrachunku poprawia osiągane wyniki.
 • Treningi mózgu muszą być intensywne, wymagające powtórzeń i pełnej koncentracji w celu efektywnego trenowania umiejętności.
 • Treningi mózgu muszą być dopasowane indywidualnie i ukierunkowane na umiejętności poznawcze, które potrzebuje rozwinąć konkretna osoba.
 • Ćwiczenia treningu mózgu należy wykonywać w określonej kolejności. Drobne motywujące kroki nie przytłaczają klienta, ale pozwalają trenerowi na maksymalne wykorzystanie potencjału osoby oraz odpowiedniej motywacji i zaangażowania.
 • Ćwiczenia treningu mózgu należy wprowadzać stopniowo. Wprowadzanie obejmuje wielozadaniowość i jest szybkim sposobem na zdobycie nowej umiejętności i uczynienie jej bardziej automatyczną.
 • Aby trening mózgu był skuteczny, wymaga on natychmiastowej, dokładnej informacji zwrotnej. Natychmiastowe, skuteczne wzmocnienie i korekta sprawia, że trening jest skoncentrowany i intensywny.

 

Jeśli Ty lub znana Tobie osoba ma podobne problemy, możemy pomóc.

Chętnych już dziś zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat metody i programu.

Uwolnij potencjał swojego mózgu!

Kiedy nauka jest łatwiejsza, życie staje się lepsze!

Umów sie na bezpłatną konsultację

Ten program działa!

Zarezerwuj spotkanie