Metodologia treningu - Braingym.pl

Brain Gym to pierwsze centrum rozwoju umiejętności w Polsce, które pracuje z jednym z najbardziej skutecznych programów na świecie BrainRx, opartym na indywidualnej pracy z klientem. Od 36 lat nasz program pomaga i dzieciom i dorosłym w problemach w nauce i rozwoju na całym świecie. O skuteczności tego programu najlepiej świadczą badania przeprowadzone na grupie ponad 20 000 studentów Brain Gym. Przykładowe dane:

Wyniki randomizowanych badań z grupą kontrolną:

 • Nasz trening spowodował średni wzrost IQ o 21 punktów u dzieci i nastolatków.
 • Logiczne myślenie i rozumowanie. Nasz trening spowodował średnią poprawę logicznego myślenia i rozumowania o 38 centyli i 5,3 roku u dzieci i nastolatków.
 • Pamięć robocza. Nasz trening spowodował średnią poprawę pamięci roboczej o 25 centyli i 4,8 roku u dzieci i nastolatków.
 • Nasz trening spowodował średnią poprawę uwagi o 18 centyli u dzieci i nastolatków.
 • Połączenia neuronowe. Nasz trening spowodował znaczące zmiany w połączeniach neuronowych i ogólnej wydajności sieci zmierzonej za pomocą fMRI (funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego).

 

Nasz model uczenia się jest oparty na teorii inteligencji Cattella-Horna-Carrolla (CHC), która opisuje myślenie, jako zestaw siedmiu szerokich umiejętności: zrozumienia, długotrwałego zapamiętywania, myślenia wizualno-przestrzennego, przetwarzania słuchowego, ciągłego rozumowania, szybkości przetwarzania i pamięci krótkotrwałej.

Jeżeli wszystkie z tych umiejętności działają dobrze, to nasz mózg i my sami funkcjonujemy świetnie. Wystarczy jednak, że jedna z tych umiejętności niedomaga, wpływa ona na cały proces myślenia i znacząco zaburza funkcjonowanie w świecie.

W naszej metodyce wyróżniamy siedem kluczowych umiejętności poznawczych:

 • Skupienie przez cały czas, pomimo zakłóceń lub podczas wykonywania wielu zadań.
 • Szybkość przetwarzania. Myślenie i wykonywanie zadań szybko i dokładnie.
 • Pamięć robocza. Zbieranie i wykorzystywanie informacji podczas procesu uczenia się.
 • Przetwarzanie słuchowe. Dokładne rozróżnianie,mieszanie i dzielenie dźwięków.
 • Przetwarzanie wzrokowe. Tworzenie i wyobrażanie sobie obrazów myślowych podczas myślenia lub czytania.
 • Logiczne myślenie i rozumowanie. Rozumowanie, tworzenie pomysłów i rozwiązywanie problemów.
 • Pamięć długotrwała. Sprawne przypominanie faktów i przechowywanych informacji.

Programy treningu kognitywnego Brain Gym skupiają się i ulepszają wszystkie siedem podstawowych umiejętności poznawczych i wiele podrzędnych umiejętności poprzez wielokrotne zaangażowanie w zadania umysłowe. Zadania kładą nacisk na procesy wzrokowe lub słuchowe, wymagające uwagi i rozumowania podczas całego okresu treningu trwającego od 60 do 90 minut. Sesje treningowe są skoncentrowane, intensywne i ściśle kontrolowane przez lekarza praktyka lub trenera w celu doprowadzenia uczniów do poziomu wyższego niż ich obecny poziom umiejętności poznawczych. W sesję włączane są celowe zakłócenia w celu polepszenia zdolności mózgu do sortowania i oceny ważności przychodzących informacji. Ta umiejętność właściwego radzenia sobie z rozpraszającymi informacjami i zakłóceniami jest podstawą umiejętności skupienia się i uwagi.

Kluczowe elementy skutecznego treningu mózgu:

 

 • Trening mózgu wymaga praktyki. Ponieważ trening mózgu to konkretne umiejętności, nie można nauczyć się ich dobrze w szkole. Należy je ćwiczyć tak, jak grę w tenisa lub na fortepianie.
 • Trening mózgu, pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników kiedy wykonuje się go indywidualnie z osobistym trenerem. Praca zespołowa z doświadczonym trenerem zapewnia odpowiedzialność, motywację i w ostatecznym rozrachunku poprawia osiągane wyniki.
 • Treningi mózgu muszą być intensywne, wymagające powtórzeń i pełnej koncentracji w celu efektywnego trenowania umiejętności.
 • Treningi mózgu muszą być dopasowane indywidualnie i ukierunkowane na umiejętności poznawcze, które potrzebuje rozwinąć konkretna osoba.
 • Ćwiczenia treningu mózgu należy wykonywać w określonej kolejności. Drobne motywujące kroki nie przytłaczają klienta, ale pozwalają trenerowi na maksymalne wykorzystanie potencjału osoby oraz odpowiedniej motywacji i zaangażowania.
 • Ćwiczenia treningu mózgu należy wprowadzać stopniowo. Wprowadzanie obejmuje wielozadaniowość i jest szybkim sposobem na zdobycie nowej umiejętności i uczynienie jej bardziej automatyczną.
 • Aby trening mózgu był skuteczny, wymaga on natychmiastowej, dokładnej informacji zwrotnej. Natychmiastowe, skuteczne wzmocnienie i korekta sprawia, że trening jest skoncentrowany i intensywny.

 

Jeśli Ty lub znana Tobie osoba ma podobne problemy, możemy pomóc.

Chętnych już dziś zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat metody i programu.

Uwolnij potencjał swojego mózgu!

Kiedy nauka jest łatwiejsza, życie staje się lepsze!

Umów sie na bezpłatną konsultację

Ten program działa!

Zarezerwuj spotkanie

Jak przydatny był ten wpis?

Kliknij gwiazdkę aby oddać głos

Średnia ocena / 5. Ilość głosów