Brain Gym

Brain Gym

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy Ci pomóc?

Rozwój intelektualny

Wyniki studentów systematycznie trenujących z programem pokazują wyjątkowo duże wzmocnienie ogólnych zdolności umysłowych – IQ podnosi się o 15 punktów procentowych. Wyraźne zmiany zauważalne są po wykonaniu testu Gibsona przed i po przejściu programu. Student szybciej koncentruje się na wykonaniu zadania, dzięki temu wzrasta pewność siebie. Wyniki testu wskazują, iż ogólna średnia zdolności studentów, którzy uczą się zgodnie z naszym programem ponad rok, wzrasta do 96% maksymalnych umiejętności w grupie rówieśniczej.

Poprawa pamięci

 

Wykształcona i mocna pamięć to najprostsza droga do dobrych osiągnięć. Dzięki intensywnym treningom stale poszerzane są dziecięce możliwości, wzmacniane są umiejętności zapamiętywania informacji, tworzone są podstawy do nabywania i zapamiętywania coraz to nowych informacji. Po intensywnej „gimnastyce mózgu” z „BrainRx”, zarówno pamięć dzieci, jak i dorosłych, wyraźnie polepsza się.

Dysleksja – problemy z czytaniem

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z czytaniem, trudności z rozumieniem tekstu, nasz program może efektywnie pomóc mu w doskonaleniu zdolności czytania oraz uporaniu się z brakiem wiary w siebie. Program zawiera mnóstwo ćwiczeń, pomagających pokonywać trudności z czytaniem, które często związane są ze słabymi zdolnościami poznawczymi (przeważnie przetwarzaniem informacji wzrokowych i słuchowych). 

Problemy z koncentracją i nadpobudliwośćią

 

Rodzice często martwią się, dlaczego dzieciom trudno się skupić, utrzymać uwagę i zakończyć rozpoczętą pracę. Dlaczego dziecko jest takie roztargnione, impulsywne, o wszystkim zapomina, nie może się skoncentrować ani skupić na zadaniach? To bardzo utrudnia uczenie się, adaptację w placówce edukacyjnej, a w dorosłym okresie życia powoduje wiele trudności w życiu osobistym i w pracy. Poprawa koncentracji i problemy z nadpobudliwością to dzisiaj problem cywilizacyjny i jeden z podstawowych elementów jakimi zajmujemy się z Brain Gym.

Autyzm

 

Pracujemy również ze studentami, zmagającymi się z autyzmem, spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera. Kształtowanie zdolności poznawczych i strukturyzowane zajęcia łagodzą symptomy zaburzenia i znacznie polepszają jakość życia.

Skorzystaj z darmowej konsultacji z ekspertem!

Indywidualny trening mózgu, gdy odpowiednio dobrany, pomaga pokonać problemy z uczeniem, szybkością myślenia oraz przetwarzaniem informacji.
Porozmawiaj z ekspertem by dowiedzieć się czy to rozwiązanie dla Ciebie lub Twojego dziecka.

Zarezerwuj darmowe spotkanie