Z czego składa się ludzki mózg? Czy Czy mózg kobiety jest inny niż mózg mężczyzny?

Poznaj 22 ciekawostki o naszym mózgu i sprawdź czego jeszcze nie wiesz o naszej centrali.

 1. W mózgu jest 100 miliardów neuronów.
 2. Naczynia krwionośne obecne w mózgu mają prawie 160 000 kilometrów długości.
 3. Mózg w prawie 80% to woda. Dlatego jeżeli jesteśmy odwodnieni wpływa to na naszą pamięć i koncentrację.
 4. Twój mózg, kiedy nie śpimy generuje około 25 watów energii, to wystarczy aby rozświetlić żarówkę.
 5. Dopiero około 25 roku życia ludzki mózg osiąga pełną dojrzałość.
 6. Ludzki mózg waży około 1,5 kg, co stanowi zaledwie 2% masy ciała.
 7. Mózg Alberta Einsteina ważył 1230 gramów a francuski pisarz, noblista Anatole France miał mózg o wadze 1 kg – większy nie zawsze znaczy lepszy.
 8. Statystycznie, męski mózg jest o 10% większy od mózgu kobiet (uwzględniając  proporcje i rozmiar ciała). Nie towa­rzy­szy temu jed­nak róż­nica w spraw­no­ści. Co ciekawe hipokamp, który odpowiada za pamięć, jest zazwyczaj większy u kobiet.
 9. Pręd­kość impulsu ner­wo­wego to ok. 400 km/godz.
 10. Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli, z których około 70% jest pesymistyczna i samokrytyczna.
 11. 90% decyzji podejmowanych jest podświadomie.
 12. Ilość infor­ma­cji docie­ra­jąca do naszego mózgu wynosi około 100 mega­baj­tów na sekundę.
 13. Picie alkoholu nie powoduje, że zapomina o rzeczach i wydarzeniach. Kiedy pijesz, Twój mózg chwilowo traci zdolność tworzenia wspomnień, zatem nie ma o czym zapominać.
 14. Około 25% procent cholesterolu człowieka znajduje się w mózgu.
 15. Jedna trze­cia całego mózgu zaj­muje się prze­twa­rza­niem bodź­ców wzrokowych.
 16. Dzięki inten­syw­nemu krą­że­niu 90 % ener­gii ciepl­nej na zim­nie ucieka przez głowę.
 17. Epi­lep­sja to rodzaj „zwarcia”, do któ­rego docho­dzi w mózgu. Jest to jedyny stan w któ­rym mózg jest aktywny  prawie w 100%.
 18. Ludzki mózg jest nie­sa­mo­wi­cie pla­styczny. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszko­dzony, inny potrafi prze­jąć jego funkcje.
 19. Aktywność fizyczna, ruch są tak samo ważne dla mózgu, jak i dla reszty ciała. Mogą opóźnić chorobę Alzheimera nawet o ponad 30%, ponieważ sprawiają, że przepływ krwi do mózgu jest bardziej regularny.
 20. Muzyka wyzwala aktywność w tej samej części mózgu, która uwalnia dopaminę podczas seksu i jedzenia.
 21. To, że wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu to mit. Każda część mózgu ma przypisaną konkretną funkcję. Prawdą  jest natomiast, że możemy wykorzystywać jego możliwości dużo lepiej. Nasz mózg ma ogromny potencjał i możemy się nauczyć jak efektywniej go używać.
 22. Im bar­dziej sty­mu­lu­jemy mózg do pracy tym lepiej on działa. Aktywny mózg jest bar­dziej odporny na sta­rze­nie się i Alzheimera.

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak pomóc swojemu dziecku pokonać problemy z nauką, czytaniem, koncentracją i zapamiętywaniem

Facebook Comments

Braingym

Zespół Braingym to grupa trenerów i ekspertów rozwoju zdolności poznawczych. Na co dzień zajmujemy się rozwijaniem kluczowych umiejętności, które pomagają dzieciom i dorosłym funkcjonować lepiej - szybciej i efektywniej przyswajać wiedzę, przetwarzać informacje, zapamiętywać.